Misao dana: 06. 02. – Možete tražiti dobro u drugima!

Možete tražiti dobro u drugima, ne morate se toga bojati. Štoviše na to ste pozvani!

To je jedini način da dobijete drugu osobu od one koje ste nekoć poznavali. Ukoliko u tome makar malo ili samo na trenutak uspijete postigli ste onu najveću stvar na svijetu – potakli ste nekoga na promjenu, netko je otkrio bolju verziju sebe. Nekome ste dali novu šansu života.

Ne nađete li dobro u onome u kome ste tražili, prijeđite na drugu osobu. Tako se mijenja svijet, tražeći dobro u drugima.

Mario Žuvela

Leave a Reply

− 5 = 3